O PSIHOLOŠKEM RAZISKOVALNEM INŠTITUTU

Psihološki raziskovalni inštitut je zasebni zavod, ki je ustanovljen z namenom nudenja psihološke in psihoterapevtske pomoči posameznikom, parom in družinam, izobraževanja strokovnjakov ter strokovnega raziskovanja duševnega zdravja. V sklopu inštituta se posvečamo združevanju strokovnega raziskovalnega znanja in klinične prakse.

POMOČ POSAMEZNIKOM, PAROM IN DRUŽINAM

Inštitut nudi podporo posameznikom, parom in družinam preko psihoterapije, psihološkega svetovanja, seminarjev in programov. Namen podpore je v izboljšanju kvalitete življenja posameznika ter kvalitete medosebnih odnosov.

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNJAKOV

Pomemben del poslanstva inštituta je opolnomočenje strokovnjakov pri zagotavljanju kvalitetne pomoči posameznikom, parom in družinam. V skladu s tem organiziramo usposabljanja in izobraževanja, ki temeljijo na raziskanih tehnikah in intervencijah in služijo strokovnjakom pri izvajanju učinkovitih strategij pri delu z ljudmi.

RAZISKOVANJE

Zavzemamo se za raziskovalne programe, ki nam omogočajo večje razumevanje posameznika in odnosov ter prispevajo k razvoju učinkovitih intervencij. V ta namen v sklopu inštituta delujejo naslednji raziskovalni centri: Center za raziskovanje duševnega zdravja, Center za raziskovanje čuječnosti in Center za raziskovanje demence.

PSIHOTERAPEVTI IN SODELAVCI

mag. Maja Maraž

Katja Križaj, dipl.biopsih

Zinka Kovač,
mag. zdš

Polona Rajh, dipl.soc.ger

Anja Maraž,
dipl.vzg

Če želite biti obveščeni o seminarjih, programih in
izobraževanjih se prijavite na naše e-novice.