CENIK STORITEV

PSIHOLOŠKE IN PSIHOTERAPEVTSKE STORITVE

Uvodni psihološki ali psihoterapevtski razgovor

Psihološko svetovanje

Individualna psihoterapija

Partnerska psihoterapija

Postavitev družine

Psihološko ali psihoterapevtsko mnenje

Potrdilo o udeležbi na psihološkem svetovanju ali v psihoterapevtskem procesu

90 minut

45 minut

45 minut

45 minut

180 minut

/

/

160/200 EUR

80 EUR

80 EUR

100 EUR

300 EUR

100 – 350 EUR*

50 EUR

* Odvisno od zahtevnosti in obsega mnenja.

Vse storitve so samoplačniške.

DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1.

V primeru, da dogovorjeni termin odpoveste, morate to storiti vsaj 48 ur pred dogovorjenim terminom, sicer se ura plača.