Vloga očeta pri razvoju otroka

Anja Maraž
08 decembra, 2021

Oče je v zgodnejših letih tisti, ki je stik med zunanjim in notranjim svetom družine. Na eni strani jo varuje in ščiti, hkrati pa prinaša zunanji svet in norme, ko otroka uči vstopati v svet z zgledom ali s konkretnimi navodili in vodenjem.

Očetje so pri vzgoji večkrat realistični in manj pesimistični in idealistični od mater. S tem predstavljajo ravnovesje in trdnost, kjer je manj straho in dvomov. Če je oče pri tem trden, odločen, razsoden, se otrok ob tem umiri in lažje išče prave korake v svet. Pri tem se zaveda, da je oče zatočišče, kamor se lahko vedno vrne po podporo. Vzgojo predaja ne la s konkretnimi navodili in vodenjem, ampak tudi z zgledom. Pri tem naj si oče dovoli ob otroku zdržati tudi takrat, ko je morda sam negotov in ne ve, kaj reči otroku. Pomembno je, da v takih trenutkih ne odide in prepusti komunikacije in vzgoje samo materi. Ko je otrok obvladljiv in uspešen, očetu običajno ni težko pokazati, da otroka občuduje in je nanj ponosen.

Dobro je, če zna oče otroka pohvaliti in mu povedati, da je nanj ponosen, ko opazi, da otroku nekaj uspe. Beseda bravo je pri tem univerzalna. Ko otrok potrebuje vodenje in meje, je prav, da mu te postavi na trden, ne pa pretrd način. Tudi v takih trenutkih mora otrok čutiti, da ga ima oče rad in ga ne obsoja tudi, če otrok naredi kakšno napako. Oče mora paziti, da graja napake, ne otroka. Pri tem je potrebno, da ima sebe toliko pod kontrolo in to pove na miren in suveren način.

Vzpostavljanje stika z otrokom

Pomembno je, da se oče vključuje v aktivnosti z otrokom, sodeluje pri skupinskih dejavnostih, ga neguje, mu daje priložnosti, spodbuja iniciativo in raznolikost in se z njim igra. Ne govorimo le o fizični prisotnosti očeta, ampak tudi o njegovi čustveni prisotnosti: kako pokaže naklonjenost v trenutkih, ki jih aktivno preživi z otrokom. Oče je ključen člen v skrbni in senzitivni vzgoji otroka. Neposreden vpliv ima ob negi in kasneje pri reševanju skupnih problemov. Pomembni vidiki očetovstva preko katerih se vrši razvoj otroka so tudi očetovska skrb, toplina, podpora, tolažba, naklonjenost. Vpliva na tvorjenje in razvoj odnosov z ljudmi, s katerimi se otrok sreča v otroštvu in postavi temelje za partnerske odnose v odraslosti. Otrok druge ljudi vidi v takšni luči kot nanje gleda oče. 

Vpliv na otrokovo samopodobo

Oče kaže smernice za prave oblike vedenja ter ustvarja področje zaupanja in zanesljivosti. Njegovo vedenje in vedenje do matere je za otroka najočitnejši kažipot za življenje. Pomembno je, da ga otrok prepozna kot nekoga, ki ga lahko spoštuje, ne pa prezira. Njegovo obnašanje ima vpliv na kasnejši razvoj motenj vedenja: zlorabo drog in alkohola, depresijo in vedenjoske probleme otrok. Očetje naj bi bolj kot matere imeli pomemben vpliv na razvoj otrokovih spolnih vlog. Že od najbolj zgodnjega obdobja imajo očetje do hčerk drugačen odnos kot do sinov. Glede na spol se kasneje razlikuje tudi igra: z dečki je več fizične aktivnosti, z deklicami pa več besedne izmenjave. 

Anja Maraž

Anja je diplomirana vzgojiteljica ter študentka magistrskega programa Izobraževanje odraslih in razvoj kariere. Svoje pedagoško znanje, ki se razpotega skozi vsa življenjska obdobja vključuje v oblikovanje naših projektov in programov. Njena velika ljubezen so potovanja, spoznavanje kultur in učenje novih jezikov (trenutno jih govori kar pet).

Morda vas bo zanimalo tudi: 

Starši kot preroki

Starši kot preroki

»Naš ne mara sadja, sploh marelic ne.« »Ti bom pomagala obut čevlje, ker si jih sam (še) ne znaš.«...