Program “Sprejemati in živeti z demenco v družini” v izvedbi sodelavke Polone Rajh

Uredništvo
09 oktobra, 2021
Sodelavka Polona Rajh, dipl. soc. gerontologinja bo izvajala 40-urni program “Sprejemati in živeti z demenco v družini” na Središče Rotunda Koper.Program se bo letos v celoti izvajal na daljavo.

Na tečaju boste dobili odgovore na izzive sobivanja z osebo z demenco ali z boleznijo samo, se opolnomočili in pridobili znanje za boljšo kvaliteto lastnega življenja in življenja svojca z demenco.

Program bo potekal modularno v obliki predavanj (predstavitev teorije) in izkustvenih primerov (delavnica). Vsak modul bo vseboval temo, v katero bomo vključili tudi posamezne primere udeležencev.

Modul 1. Nekaj preprostih besed o demenci in lastne izkušnje 

Modul 2. Empatija 

Modul 3. Komunikacija z osebo z demenco, komunikacija z ožjo in širšo okolico

Modul 4. Osnovne potrebe in želje osebe z demenco ter osnovne potrebe in želje osebe, ki skrbi za osebo z demenco 

Modul 5. Prostočasne aktivnosti  

Modul 6. Senzorična stimulacija 

Modul 7. Uporaba terapevtskih pripomočkov in različnih terapij pri spopadanju z demenco 

Modul 8. Posebne priložnosti

Modul 9. Rutina  

Modul 10. Prilagajanje bivalnega prostora osebe z demenco   

Modul 11. Dom za starejše. Kdaj? Zakaj? Kako?  

Modul 12. Smernice za pomoč in podporo osebam z demenco in njihovim svojcem  

Modul 13. Izkustvena delavnica – obravnava posameznih konkretnih primerov udeležencev

Na srečanjih bodo udeleženci spoznali demenco z vidika vsakdana, rutine, komunikacije, čustev in občutkov. Spoznali bodo različne tehnike spopadanja z nepredvidenimi ali ponavljajočimi se dejavnostmi osebe z demenco. Izmenjali bodo lahko osebne življenjske izkušnje, povezane z življenjem in preizkušnjami ob pojavu demence v družini. Ugotovili bodo, da lahko kvalitetno in polno živijo, kljub temu, da so sami zboleli ali pa skrbijo za osebo z demenco.

 

Več informacij na povezavi.
Sredstva za brezplačno učenje v celoti prispevata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Uredništvo

Uredništvo našega bloga skrbi za redno objavljanje strokovnih prispevkov sodelavcev, objavljanje zgodb iz projekta Resnične zgodbe ter novic vezanih na delovanje inštituta.

Morda vas bo zanimalo tudi: