Spoznavanje sebe zahteva raziskovanje nas samih

Eva Krebl
09 oktobra, 2022

Spoznavanje sebe nam omogoča raziskovanje nas samih. Skozi samorefleksijo, interakcijo z drugimi ljudmi in preizkušnjami si skušamo odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z nami. Ugotavljamo kdo v resnici smo, katere vloge zavzemamo, kaj nam je v življenju pomembno, kakšna so naša prepričanja in stališča o sebi, o drugih in svetu, ter kako se ta stališča odražajo v našem življenju, mislih, čustvih in dejanjih. Odkrivamo kakšni smo in kaj je za nas značilno. Prav tako odkrivamo lastne interese, kaj nas veseli, kaj je naš smisel in kako želimo živeti življenje.

Pri spoznavanju sebe gre tudi za spoznavanje naše osebnosti in izgradnjo samopodobe. Znan slovenski psiholog Musek našo osebnost poimenuje kot skupek vedenjskih, duševnih in telesnih značilnosti, ki tvorijo relativno trajno in edinstveno celoto. Srečamo tudi pojem samopodoba, ki predstavlja našo organizirano celoto lastnosti, občutij, potez, podob, sposobnosti, stališč in drugih psiholoških vsebin. Ima vrednostni vidik, ki mu pravimo samospoštovanje. Pri samospoštovanju ugotavljamo kaj cenimo pri sebi in kakšno vrednost pripisujemo določenim aspektom sebe. Samopodoba je precej odporna na spremembe, se razvija in spreminja skozi celo življenje. Naš referenčni okvir, ki je sestavljen iz lastnih prepričanj o sebi, drugih in svetu, usmerja in uravnava dogajanje okoli nas ter znotraj nas. Skozi ta okvir vrednotimo in interpretiramo sebe, druge in vse kar se v našem okolju dogaja. Referenčni okvir je povezan tudi z našim vrednostnim sistemom. Okvir pa je lahko včasih izkrivljen in ne kaže prave slike ali pa nam ne omogoča najboljšega vpogleda v določene dele sebe.

Kadar spoznavamo sebe je pomembno, da se osredotočimo na pet ključnih gradnikov, ki nam pomagajo razkriti kdo smo. Preko tega bomo lažje izkoristili svoje potenciale in bomo zacveteli ter se izognili situacijam, kjer bodo naši potenciali zavirani. Pet ključnih vidikov sestavljajo vrednote, interesi, osebnostne lastnosti, življenjska vizija in cilji ter moči. 

Vrednote

Vrednote so vodilo v življenju, saj usmerjajo naše misli, dejanja in čustva. Razvidne so v posameznikovih prepričanjih o sebi, drugih in o svetu. So sestavni del naše motivacije in nam pomagajo, da dosežemo cilje, ki so usklajeni z našimi vrednotami. Vrednote so kot vodniki pri odločanju in motivatorji za cilje. 

Interesi

Vključujejo naše strasti, hobije in vse kar privlači našo pozornost. Odražajo naše vrednote. Če želimo odkriti kateri so naši interesi, si lahko postavimo vprašanja: V čem uživam?, Kaj me veseli?, Katere situaciji me nasmejijo?… Če nas nekaj zanima, bomo pri tej stvari vztrajali dlje in imeli več energije za to ter bomo bolj zadovoljni. Ko smo v situacijah, ki ne odražajo naših interesov, lahko hitro izgubimo motivacijo in potrebujemo več energije in smo manj zadovoljni.

Osebnostne lastnosti 

Predstavljajo dele osebnosti in so dokaj trajne značilnosti in načini doživljanja ter vedenja. Opisujejo naše prirojene preference.

Življenjska vizija in cilji 

Življenjska vizija in cilji se nanašajo na smisel, ki ga vidimo v tem, kar počnemo, in v namenu svojega obstoja. Cilje si zastavljamo z namenom uresničevanja naše vizije. So tesno povezani z vrednotami, saj te usmerjajo našo vizijo in cilje, ki si jih zastavimo. Vizija nam daje fokus in usmerja naše odločitve ter dejanja, kar nam pomaga, da ostajamo na poti, ki je usklajena z nam pomembnimi vrednotami. 

Moči

Naše moči ne vključujejo samo sposobnosti, nadarjenosti in spretnosti, temveč tudi lastnosti. Raziskujemo, v čem smo dobri. Poznavanje svojih prednosti pa nam omogoča, da se osredotočimo na področja, kjer bomo lahko izkoristili svoje potenciale. 

Eva Krebl

Eva je študentka Biopsihologije. V njeni glavi se vsakodnevno rodi toliko misli, da mora nujno vzeti svinčnik, list in spiti požirek dobrega črnega čaja ter vse to spraviti na papir. Takrat se zanjo ustavi čas. Zato je čisto na mestu, da je vodja našega projekta “Resnične zgodbe” in, da sodeluje pri pripravi prispevkov za blog v sklopu uredništva. Najbolj jo zanima področje klinične psihologije in nevroznanosti. V prostem času pa si rada vzame trenutek za ljudi, dobro knjigo, sprehod v naravi in poslušanje ptičjega petja.

Morda vas bo zanimalo tudi: 

Premagovanje odlašanja

Premagovanje odlašanja

Včasih čakamo na pravi čas, na koncu pa nam ga zmanjka. - Regina Sirois Kaj je odlašanje?Odlašanje...

Kaj je identiteta

Kaj je identiteta

Identiteta je celovito organizirano pojmovanje sebe od drugih različnega posameznika. Vključuje...