RAZISKOVANJE

V sklopu Psihološkega raziskovalnega inštituta delujejo naslednji raziskovalni centri: Center za raziskovanje duševnega zdravja, Center za raziskovanje čuječnosti in Center za raziskovanje demence in staranja. Namen raziskovalnih centrov je izvajanje raziskovalne dejavnosti, ki je usmerjena na več področij delovanja inštituta. V okviru raziskovalne dejavnosti potekajo različni raziskovalni projekti, s katerimi sodelujemo na seminarjih, konferencah in kongresih v Sloveniji in tujini.

CENTER ZA RAZISKOVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Center za raziskovanje duševnega zdravja je središče za raziskovanje duševnega zdravja kot neločljivega dela celotnega zdravja posameznika. V skladu z definicijo duševnega zdravja s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) raziskujemo dejavnike, ki vplivajo na stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost. Poleg raziskovanja in projektnega dela se v sklopu centra izvajajo programi ozaveščanja o pomenu duševnega zdravja in skrbi za duševno zdravje.

Projekt: RESNIČNE ZGODBE

Leta 2020 smo oblikovali projekt Resnične zgodbe, ki temelji na ozaveščanju o pomenu duševnega zdravja ter zmanjševanju stigme preko zgodb oseb, ki so se vanj vključile. V sklopu projekta bomo na našem blogu delili resnične zgodbe ljudi, ki bodo spregovorili o stiskah, uspehih, žalosti, jezi, sramu, upanju, žalovanju, težavah, motnjah, odnosih, veselju, srečanjih, poslavljanjih in nasploh življenjskih temah.

Če bi želeli pridobiti dodatne informacije o projektu ali se pridružiti s svojo zgodbo lahko pišete na e-poštni naslov info@prinstitut.com

Projekt: ODZDRAVI - DOBRI ODNOSI ZA DOBRO DUŠEVNO ZDRAVJE

V letu 2021 smo na Psihološkem raziskovalnem inštitutu pričeli z obsežnim večletnim projektom Odzdravi – dobri odnosi za dobro duševno zdravje, glavni namen katerega je ozaveščati splošno in strokovno javnost o pomenu osamljenosti ter oblikovati učinkovite pristope za vzpostavljanjem kakovostnih odnosov, kot zaščitnega faktorja.

Z željo po učinkovitem zmanjševanju stisk, ki so se zaradi epidemije COVID-19 še toliko bolj poglobile je projekt zasnovan longitudinalno z izvajanjem na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Projekt je namenjen najširši slovenski javnosti. Posebna pozornost bo posvečena osebam v srednji in pozni odraslosti.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naraščajočih znanstvenih dokazov, ki poudarjajo negativne posledice osamljenosti na telesno in duševno zdravje ni mogoče prezreti. S projektom “Odzdravi – dobri odnosi za dobro duševno zdravje” želimo nasloviti občutek osamljenosti in se osredotočiti na grajenje kvalitetnih medosebnih odnosov, ki predstavljajo pomemben zaščitni faktor.

Naše aktivnosti so usmerjene k doseganju sledečih ciljev:

  • Ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o problematiki osamljenosti.
  • Ozaveščanje javnosti o pomenu kvalitetnih medosebnih odnosov kot temelja subjektivnega blagostanja in faktorja, ki pomembno prispeva k zmanjševanju občutka osamljenosti.
  • Oblikovanje in izvajanje programov, ki temeljijo na izboljšanju kvalitete medosebnih odnosov.
  • Oblikovanje mreže organizacij, ki bodo v sklopu projekta prispevale k ozaveščanju in zmanjševanju osamljenosti preko izboljšanja kvalitete medosebnih odnosov.

Vodja projekta: mag. Maja Maraž

E-poštni naslov: maja.maraz@prinstitut.com

AKTUALNO

V sklopu projekta se izvaja:

  • Pogovorna skupina za starejše 40+ v živo v Kopru (vodi Eva Krebl)
  • Psihoterapevtska skupina preko platforme ZOOM (vodi Maja Maraž)
  • Skupina za voditelje pogovornih skupin (vodi Maja Maraž)

 

CENTER ZA RAZISKOVANJE ČUJEČNOSTI

Namen Centra za raziskovanje čuječnosti je izvajanje raziskovalne dejavnosti, ki je usmerjena na čuječnost. V okviru centra raziskujemo temelje in vpliv čuječnosti iz biološkega, psihološkega in socialnega vidika. 

CENTER ZA RAZISKOVANJE DEMENCE IN STARANJA

V sklopu centra za raziskovanje demence in staranja izvajamo različne dejavnosti, kot so delavnice, predavanja, skupine, podpora, idr. z željo po razreševanju problematike staranja in demence ter vzpostavitvi prostora, ki bo starostnikom prijaznejši.

Ostanite v stiku z nami

S prijavo na psihološke e-novice se boste pridružili vsem, ki že prejemajo novosti povezane z našimi programi, skupinami in izobraževanji. Prav tako pa bomo poskrbeli, da pridejo vse vsebine iz našega bloga v vaš e-poštni nabiralnik.