RAZISKOVANJE

 

V sklopu Psihološkega raziskovalnega inštituta delujejo naslednji raziskovalni centri: Center za raziskovanje duševnega zdravja, Center za raziskovanje čuječnosti in Center za raziskovanje demence. Namen raziskovalnih centrov je izvajanje raziskovalne dejavnosti, ki je usmerjena na več področij delovanja inštituta. V okviru raziskovalne dejavnosti potekajo različni raziskovalni projekti, s katerimi sodelujemo na seminarjih, konferencah in kongresih v Sloveniji in tujini.

CENTER ZA RAZISKOVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Center za raziskovanje duševnega zdravja je središče za raziskovanje duševnega zdravja kot neločljivega dela celotnega zdravja posameznika. V skladu z definicijo duševnega zdravja s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) raziskujemo dejavnike, ki vplivajo na stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost. Poleg raziskovanja in projektnega dela se v sklopu centra izvajajo programi ozaveščanja o pomenu duševnega zdravja in skrbi za duševno zdravje.

Projekt: RESNIČNE ZGODBE

Leta 2020 smo oblikovali projekt Resnične zgodbe, ki temelji na ozaveščanju o pomenu duševnega zdravja ter zmanjševanju stigme preko zgodb oseb, ki so se vanj vključile. V sklopu projekta bomo na našem blogu delili resnične zgodbe ljudi, ki bodo spregovorili o stiskah, uspehih, žalosti, jezi, sramu, upanju, žalovanju, težavah, motnjah, odnosih, veselju, srečanjih, poslavljanjih in nasploh življenjskih temah.

Če bi želeli pridobiti dodatne informacije o projektu ali se pridružiti s svojo zgodbo lahko pišete vodji projekta Evi Krebl na e-poštni naslov eva.krebl@prinstitut.com

Projekt: ODZDRAVI - DOBRI ODNOSI ZA DOBRO DUŠEVNO ZDRAVJE

V letu 2021 smo na Psihološkem raziskovalnem inštitutu pričeli z obsežnim večletnim projektom Odzdravi – dobri odnosi za dobro duševno zdravje, glavni namen katerega je ozaveščati splošno in strokovno javnost o pomenu osamljenosti ter oblikovati učinkovite pristope za vzpostavljanjem kakovostnih odnosov, kot zaščitnega faktorja.

Z željo po učinkovitem zmanjševanju stisk, ki so se zaradi epidemije COVID-19 še toliko bolj poglobile je projekt zasnovan longitudinalno z izvajanjem na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Projekt je namenjen najširši slovenski javnosti. Posebna pozornost bo posvečena otrokom, mladostnikom in starostnikom.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naraščajočih znanstvenih dokazov, ki poudarjajo negativne posledice osamljenosti na telesno in duševno zdravje ni mogoče prezreti. S projektom “Odzdravi – dobri odnosi za dobro duševno zdravje” želimo nasloviti občutek osamljenosti in se osredotočiti na grajenje kvalitetnih medosebnih odnosov, ki predstavljajo pomemben zaščitni faktor.

Naše aktivnosti so usmerjene k doseganju sledečih ciljev:

 • Ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o problematiki osamljenosti.
 • Ozaveščanje javnosti o pomenu kvalitetnih medosebnih odnosov kot temelja subjektivnega blagostanja in faktorja, ki pomembno prispeva k zmanjševanju občutka osamljenosti.
 • Oblikovanje in izvajanje programov, ki temeljijo na izboljšanju kvalitete medosebnih odnosov.
 • Oblikovanje mreže organizacij, ki bodo v sklopu projekta prispevale k ozaveščanju in zmanjševanju osamljenosti preko izboljšanja kvalitete medosebnih odnosov.

Vodja projekta: mag. Maja Maraž

E-poštni naslov: maja.maraz@prinstitut.com

Telefonska številka: 040 209 691

DELOVANJE PROSTOVOLJCEV

Med prostovoljce na projektu se lahko vključijo študentje različnih študijskih smeri. K sodelovanju vabimo predvsem študente psihologije, uporabne psihologije, biopsihologije in psihoterapije. Prostovoljci bodo v okviru projekta:

 • sodelovali pri oblikovanju projektnih idej,
 • sodelovali pri organizaciji in izvedbi projekta,
 • sodelovali pri oblikovanju strokovnih vsebin, kot del projekta,
 • sodelovali pri pripravi in izvajanju izobraževalnih in izkustvenih delavnic, srečanj, dogodkov, idr.,
 • sodelovali pri snovanju in izvedbi ozaveščevalnih dogodkov,
 • pomagali pri razvijanju in upravljanju komunikacijskih kanalov projekta in
  drugo.

Poleg omenjenega bodo prostovoljci imeli možnost seznanitve s/z:

 • delovanjem inštituta (namenom, cilji, organizacijo, izvajanjem osnovnih dejavnosti, populacijo, kadrovsko strukturo, projektnim delom, idr.) na lokalni in državni ravni,
 • podrobnejšim delom in nalogami svojega mentorja ter ostalih sodelavcev in
 • temeljnimi oblikami individualnega in skupinskega dela.

CENTER ZA RAZISKOVANJE ČUJEČNOSTI

Namen Centra za raziskovanje čuječnosti je izvajanje raziskovalne dejavnosti, ki je usmerjena na čuječnost. V okviru centra raziskujemo temelje in vpliv čuječnosti iz biološkega, psihološkega in socialnega vidika. Poleg raziskovanja in projektnega dela se v sklopu centra izvajajo programi in izobraževanja iz čuječnosti.

Brezplačen 40-urni program: S ČUJEČNOSTJO DO ZMANJŠEVANJA STRESA IN IZČRPANOSTI

V sodelovanju s Središčem Rotunda Koper izvajamo brezplačne 40 – urne programe čuječnosti “S čuječnostjo do zmanjševanja stresa in izčrpanosti”. Dodatne informacije so dostopne na povezavi.

Zaradi velikega interesa predlagamo, da se obrnete na vodjo programov Miho Rajha na e-poštni naslov miha@sredisce-rotunda.si 

Program: OSNOVNI PROGRAM ČUJEČNOSTI

Čuječnost je način zavedanja svojega doživljanja (čustev, misli, telesnih zaznav in zaznav iz zunanjega sveta) usmerjanje na to doživljanje, nekritično sprejemanje tega doživljanja (z radovednostjo, odprtostjo, brez kritičnega ocenjevanja) kot se poraja tukaj in zdaj (v sedanjem trenutku) (Jon Kabat Zinn, 1990). Osnovni 8-tedenski program čuječnosti je namenjen posameznikom, ki še nimajo veliko izkušenj s prakso čuječnosti ter posameznikom, ki so izgubili stik s prakso čuječnosti in bi ga radi osvežili. Program temelji na formalnih in neformalnih vajah in ponudi tehnike ter metode za razvijanje čuječega zavedanja, ki pripomorejo k uspešnemu obvladovanju stresa in preprečevanju izgorelosti.

IZVEDBA

Osnovni program čuječnosti vključuje osem dvournih srečanj. Program sestoji iz formalnih in neformalnih vaj. Ob opravljenih obveznostih prejmete udeleženci potrdilo o udeležbi na programu. Udeležba na programu prestavlja pogoj za udeležbo na nadaljevalnem programu čuječnosti.

TERMINI SREČANJ

Trenutni ni razpisanih terminov.

Srečanja bodo potekala preko aplikacije ZOOM.  

Program vodi mag. Maja Maraž, sistemsko relacijska psihoterapevtka in učiteljica čuječnosti.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Za dodatne informacije o izobraževanju ter prijavo na izobraževanje nam pišite na info@prinstitut.com ali pokličite na telefonsko številko +386 (0)40 209 691.

Prispevek za udeležbo na skupini znaša 250 EUR.

V primeru vaše odpovedi bomo upoštevali samo pisne odjave, ki bodo prispele na naslov info@prinstitut.com do vključno 7 dni pred začetkom programa. Pri kasnejši odjavi, neudeležbi programa iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, Psihološki raziskovalni inštitut zaračuna celotno kotizacijo. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti. Pridržujemo si pravico do spremembe ali odpovedi programa.   

Program: NADALJEVALNI PROGRAM ČUJEČNOSTI

IZVEDBA

Nadaljevalni program čuječnosti vključuje osem dvournih srečanj. Program sestoji iz formalnih in neformalnih vaj. Ob opravljenih obveznostih prejmete udeleženci potrdilo o udeležbi na programu. Program predstavlja nadgradnjo osnovnega programa čuječnosti.

TERMINI SREČANJ

Trenutno ni razpisanih terminov.

Program vodi mag. Maja Maraž, sistemsko relacijska psihoterapevtka in učiteljica čuječnosti.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Za dodatne informacije o izobraževanju ter prijavo na izobraževanje nam pišite na info@prinstitut.com ali pokličite na telefonsko številko +386 (0)40 209 691.

Prispevek za udeležbo na skupini znaša 250 EUR.

V primeru vaše odpovedi bomo upoštevali samo pisne odjave, ki bodo prispele na naslov info@prinstitut.com do vključno 7 dni pred začetkom programa. Pri kasnejši odjavi, neudeležbi programa iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, Psihološki raziskovalni inštitut zaračuna celotno kotizacijo. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti. Pridržujemo si pravico do spremembe ali odpovedi programa.  

CENTER ZA RAZISKOVANJE DEMENCE

Center za raziskovanje demence je središče za raziskave povezane z demenco, pri katerih se posebej osredotočamo na:

 • prepoznavanje in razumevanje nevroloških in psiholoških procesov, ki povzročajo demenco,
 • preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na bolezen,
 • iskanje načinov za izboljšanje diagnostike in zdravljenja,
 • nudenje podpore osebam z demenco, njihovim svojcem in skrbnikom ter
 • izobraževanje strokovnjakov, ki so v stiku z obolelimi.

Brezplačen 40-urni program: SPREJEMATI IN ŽIVETI Z DEMENCO V DRUŽINI

V sodelovanju s Središčem Rotunda Koper izvajamo brezplačen 40 – urni program “Sprejemati in živeti z demenco v družini”. Dodatne informacije so dostopne na povezavi.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo programov Miho Rajha na e-poštni naslov miha@sredisce-rotunda.si 

Izobraževanje: PRED VRATI DEMENCE - PREPOZNATI IN SPREJEMATI OSEBO Z DEMENCO

Dodatne informacije so dostopne na povezavi.

PUBLIKACIJE

Brezplačno publikacijo Vaje za urjenje spomina lahko prenesete na spodnji povezavi:

Prenesi publikacijo

Ostanite v stiku z nami

S prijavo na psihološke e-novice se boste pridružili vsem, ki že prejemajo novosti povezane z našimi programi, skupinami in izobraževanji. Prav tako pa bomo poskrbeli, da pridejo vse vsebine iz našega bloga v vaš e-poštni nabiralnik.