PUBLIKACIJA

Vaje za krepitev spomina, pozornosti, orientacije in motorike 1

Osnovno vodilo delovnega zvezka je miselna aktivnost, s katero dosežemo vsesplošno boljše delovanje telesnih zmogljivosti. Vaje so zasnovane tako, da lahko z različnimi znanji ali veščinami iščemo poti in strategije za reševanje, ki jih pozneje podzavestno prenašamo v reševanje problemov v vsakdanjem  življenju. Naloge v delovnem zvezku so raznolike in zanimive. Pri razlagi in rešitvah nalog pomagajo ilustracije in slikovno gradivo, ki razbija  monotonost besedila. Uporabniku pomagajo razumeti besedilo hkrati pa ga spodbudijo k razmišljanju. 


Naroči

PUBLIKACIJA

Smernice
za ohranjanje kvalitetnega odnosa
z osebami z demenco
v času epidemije novega koronavirusa (COVID-19)

Kot za vse nas, prinaša epidemija novega koronavirusa tudi za osebe z demenco posebne omejitve in velike spremembe v načinu življenja. S publikacijo Smernice za ohranjanje kvalitetnega odnosa z osebami z demenco v času epidemije novega koronavirusa (COVID-19) predstavljamo nekaj osnovnih smernic za lažje prilagajanje zmožnostim, potrebam in željam oseb z demenco v času med in po epidemiji.


Prenesi publikacijo

PUBLIKACIJA

Vaje za urjenje spomina

Publikacija Vaje za urjenje spomina je primerna za vsakogar, namenjena pa je predvsem osebam, ki se soočajo s težavami s spominom in demenco. Vaje so razvrščene v deset tematskih sklopov, ki vključujejo miselne vaje, vaje za krepitev spomina in pozornosti, vaje za vidno-prostorske funkcije ter vaje za motoriko in grafomotoriko. Redno izvajanje vaj omogoči lažji priklic informacij ter ohranjanje nevronskih povezav v možganih.


Prenesi publikacijo