Priprava predšolskega otroka na vrnitev v vrtec

Anja Maraž
09 maja, 2020

Trenutno preživljamo veliko časa skupaj, kmalu temu ne bo več tako, saj se predšolski otroci vračajo v vrtec. Otroci so v zadnjem času doživeli veliko sprememb, saj se je njihov vsakdan spremenil. V tem času so začeli tudi pogrešati prijatelje in vzgojitelja/-ico. 

Ob ponovnem odprtju vrtcev se bodo otroci primorani privajati na nove razmere in vzpostavljanje rutine. Zaradi vseh sprememb, ki jih je otrok doživel v zadnjem obdobju in sprememb, ki še sledijo, se lahko v tem času pri njem pojavi občutek tesnobe in strah pred novim. Pomembno je, da lahko svojo stisko ubesedi in prepozna svoja čustva pri čemur mu lahko starši pomagate, saj ste zanj zatočišče in varna opora.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj psihološko – pedagoških dejavnosti, ki so namenjene izražanju čustev in raziskovanju otrokovega notranjega sveta. Otroku so že poznane, saj počnejo podobne dejavnosti v vrtcu. Ne omogočajo samo prepoznavanja in izražanja čustev, ampak krepijo tudi vez med otrokom in vami, posledično pa občutek varnosti in sprejetosti.

Sprehod v naravi

Z otrokom se lahko odpravite ven, na sprehod. Na sprehodih lahko opazujete naravo in se pogovarjate o opaženem. Lahko se ustavite na eni točki in prisluhnete zvokom narave. Otrok lahko nariše kar sliši, s tem ima možnost izražanja svojih občutkov preko risbe. Otrok lahko tudi opiše, kar je narisal oziroma interpretira svojo risbo. Risbo lahko pošlje po pošti prijatelju ali vzgojitelju/-ici.

Novi prijatelj

Otrok je v tem času prikrajšan družbenih stikov tako, da nima ali ima manj stikov s prijatelji. Izdela lahko svojo lutko, ki postane njegov novi prijatelj. Prijatelja lahko tudi poimenuje, saj je lutka sredstvo preko katere otrok komunicira in izraža svoja čustva. Otrok lahko lutko predstavi tudi ostalim, ob prihodu v vrtec. Sam se lahko odloči, kakšno lutko izdelati (pokažemo mu lahko več vrst lutk). Pri izdelavi lutke ste prisotni, tako da otroku pokažete različne materiale za izdelavo (otroku ponudite materiale na otip) in skupaj izdelate lutko. Z njo lahko zaigrate, jo oživite, tako da jo otrok spozna. Lahko tudi zaigrate lutkovno predstavo in pri tem uporabite še ostale lutke. Otroku s tem pokažete, da mu je to obdobje prineslo novega prijatelja, s katerim se lahko pogovarja in mu zaupa. Preko lutke lahko izraža svoja čustva in počutje. Lutko bo lahko pokazal tudi sošolcem v vrtcu in vzgojitelju/ici.

Ustvarjanje

Z otrokom lahko veliko ustvarjate tako likovno kot glasbeno in pa plesno. Če se pri otroku pojavi tesnoba in strah pred trenutno situacijo, mu lahko predvajate umirjeno melodijo, s katero se bo sprostil. Otroku lahko tudi zapojete ali pa skupaj pojete kakšno poznano pesem, lahko pa se naučite nove pesmi. Spodbujate lahko tudi izražanje preko plesa, zato je dobro, da omogočite otroku dovolj prostora, da ustvarja proste gibe. Z njim lahko obujate spomine na glasbene in plesne dejavnosti v vrtcu ali pa si izmislite ples, pesem, ki ga/jo bo predstavil prijateljem v vrtcu.

Branje in pripovedovanje

Otroku lahko veliko berete in pripovedujete, saj s tem razvijate medsebojne čustvene vezi. Skupaj z otrokom izberete pravljico, jo preberete in nato pripovedujete. Starejši otrok lahko sam pripoveduje zgodbo. Pomagate mu lahko z zaporedjem tiskanih slik, ki so v pravljici.  Otrok lahko ob prihodu v vrtec ostalim pripoveduje o prebrani pravljici. Z otrokom lahko napišete zgodbo o njegovem trenutnem počutju in početju tekom dni, ki jih preživlja doma.

Anja Maraž

Anja je diplomirana vzgojiteljica ter študentka magistrskega programa Izobraževanje odraslih in razvoj kariere. Svoje pedagoško znanje, ki se razpotega skozi vsa življenjska obdobja vključuje v oblikovanje naših projektov in programov. Njena velika ljubezen so potovanja, spoznavanje kultur in učenje novih jezikov (trenutno jih govori kar pet).

Morda vas bo zanimalo tudi: 

Starši kot preroki

Starši kot preroki

»Naš ne mara sadja, sploh marelic ne.« »Ti bom pomagala obut čevlje, ker si jih sam (še) ne znaš.«...