Poslušate ali slišite?

Eva Krebl
17 aprila, 2023

Da si lahko odgovorite na to vprašanje, morate razlikovati med poslušanjem in slišanjem. Poslušanje lahko definiramo kot zmožnost zavedanja in sprejemanja glasov drugih oseb. Pri slišanju pa ne gre le za sprejemanje glasov, ampak tudi sprotno razumevanje pomena sporočil drugih oseb in
razjasnitev našega razumevanja.

Slišanje se tako kot notranji govor ali komunikacija odvija znotraj nas samih in med dvema ali več osebami. Kakovost našega notranjega slišanja – slišanja samega sebe je vitalnega pomena za slišanje drugih oseb. Manj, kot slišimo sebe, manj bomo lahko slišali druge. Tudi zmožnost slišanja drugih nam povečuje kakovost slišanja samega sebe.

V vsakodnevnem funkcioniranju so pomembne veščine slišanja, saj preko njih:

Ustvarjamo kontakt

V življenju srečamo mnogo različnih ljudi. Če drugo osebo pozorno poslušamo, se poveča možnost, da bo v odnosu z nami začutila sproščenost, varnost in počutila se bo razumljeno. Veščine poslušanja pripomorejo k temu, da se nam drugi ljudje odprejo in z nami delijo svoje misli in čustva. Manj ko poslušamo sebe in slišimo druge osebe, bolj oviramo začetek oblikovanja odnosa, saj je naše slišanje tesno povezano z zaupanjem drugih oseb.

Spoznavamo druge

Pristen in bližnji odnos z drugo osebo vsebuje spoznanje, da sta to dve
samostojni in ločeni osebnosti. Za pristne odnose je značilno, da zajemajo vso globino osebnosti. Poslušanje in slišanje drugih oseb pri njih spodbuja občutek varnosti.

Spoznavamo samega sebe

Učinkovito slišanje drugih oseb nam omogoča pridobivanje kvalitetnih podatkov o nas samih. Veliko je stvari, ki jih slišimo od drugih in nam niso všeč, vendar to kar nam sporočajo, daje dragoceno povratno informacijo, ki nam omogoča spreminjanje ter nas motivira k raziskovanju svojih misli in čustev.

Vzdržujemo in razvijamo odnos

Ko začnemo nek odnos z drugo osebo, nam veščine slišanja, odkrivanja in zaupanja pomagajo nadaljevati komunikacijo in odnos v zadovoljstvo obeh.
Slišanje krepi stanovitnost in zaupanje, kar najbolj pripomore k temu, da lahko drug sam učinkovito rešuje probleme. Slabo ali delno slišanje povzroča, da sporočila drugih oseb preprosto ‘’izključimo’’. Namesto odprtega sistema komunikacije, pri katerem izmenjujemo čustva in misli, uporabljamo zaprt sistem komuniciranja, pri katerem se vedno bolj
oddaljujemo drug od drugega ter tudi s samim sabo.

Premostimo razlike

Vsak človek raste in se razvija v nekih okoliščinah. Spoznavamo kako je biti star, mlad, ženska, moški. Če smo v odnosih z osebami, ki izhajajo iz drugačnega življenjskega okolja kot mi, nam to druženje pomaga k večjemu razumevanju, seveda pod pogojem, da uporabimo dejansko slišanje. Če druge osebe slišijo tudi nas, potem ustvarjamo mostove med ljudmi.
Ključne veščine slišanja so:


– da se osredotočimo na notranje zaznave razsežnosti druge osebe
– da smo spoštljivi in sprejemajoči do drugih oseb

– da pošiljamo jasni in ustrezna glasovna sporočila
– da odsevamo čustva drugih
– da znamo parafrazirati sporočila
– da v komunikaciji uporabljamo spodbudna in odprta glasovna ter telesna sporočila
– da preprečujemo in odpravljamo ovire slišanja

Povzeto po Azra Kristančič in Anka Ostrman (Individualna in skupinska komunikacija)

Eva Krebl

Eva je študentka Biopsihologije. V njeni glavi se vsakodnevno rodi toliko misli, da mora nujno vzeti svinčnik, list in spiti požirek dobrega črnega čaja ter vse to spraviti na papir. Takrat se zanjo ustavi čas. Zato je čisto na mestu, da je vodja našega projekta “Resnične zgodbe” in, da sodeluje pri pripravi prispevkov za blog v sklopu uredništva. Najbolj jo zanima področje klinične psihologije in nevroznanosti. V prostem času pa si rada vzame trenutek za ljudi, dobro knjigo, sprehod v naravi in poslušanje ptičjega petja.

Morda vas bo zanimalo tudi: 

Premagovanje odlašanja

Premagovanje odlašanja

Včasih čakamo na pravi čas, na koncu pa nam ga zmanjka. - Regina Sirois Kaj je odlašanje?Odlašanje...

Kaj je identiteta

Kaj je identiteta

Identiteta je celovito organizirano pojmovanje sebe od drugih različnega posameznika. Vključuje...