ODZDRAVI – DOBRI ODNOSI ZA DOBRO DUŠEVNO ZDRAVJE

V letu 2021 na Psihološkem raziskovalnem inštitutu pričenjamo z obsežnim večletnim projektom “Odzdravi – dobri odnosi za dobro duševno zdravje”, katerega glavni namen je ozaveščati splošno in strokovno javnost o pomenu osamljenosti ter oblikovati učinkovite pristope za vzpostavljanjem kakovostnih odnosov, kot zaščitnega faktorja.

Z željo po učinkovitem zmanjševanju stisk, ki so se zaradi epidemije COVID-19 še toliko bolj poglobile je projekt zasnovan longitudinalno z izvajanjem na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Projekt je namenjen najširši slovenski javnosti. Posebna pozornost bo posvečena otrokom, mladostnikom in starostnikom.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naraščajočih znanstvenih dokazov, ki poudarjajo negativne posledice osamljenosti na telesno in duševno zdravje ni mogoče prezreti. S projektom “Odzdravi – dobri odnosi za dobro duševno zdravje” želimo nasloviti občutek osamljenosti in se osredotočiti na grajenje kvalitetnih medosebnih odnosov, ki predstavljajo pomemben zaščitni faktor.

Naše aktivnosti so usmerjene k doseganju sledečih ciljev:

 1. Ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o problematiki osamljenosti.
 2. Ozaveščanje javnosti o pomenu kvalitetnih medosebnih odnosov kot temelja subjektivnega blagostanja in faktorja, ki pomembno prispeva k zmanjševanju občutka osamljenosti.
 3. Oblikovanje in izvajanje programov, ki temeljijo na izboljšanju kvalitete medosebnih odnosov.
 4. Oblikovanje mreže organizacij, ki bodo v sklopu projekta prispevale k ozaveščanju in zmanjševanju osamljenosti preko izboljšanja kvalitete medosebnih odnosov.

Vodja projekta: mag. Maja Maraž

E-poštni naslov: maja.maraz@prinstitut.com

Telefonska številka: 040 209 691

 

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Med prostovoljce na projektu se lahko vključijo študentje različnih študijskih smeri. K sodelovanju vabimo predvsem študente psihologije, uporabne psihologije, biopsihologije in psihoterapije.

Prostovoljci bodo v okviru projekta:

 • sodelovali pri oblikovanju projektnih idej,
 • sodelovali pri organizaciji in izvedbi projekta,
 • sodelovali pri oblikovanju strokovnih vsebin, kot del projekta,
 • sodelovali pri pripravi in izvajanju izobraževalnih in izkustvenih delavnic, srečanj, dogodkov, idr.,
 • sodelovali pri snovanju in izvedbi ozaveščevalnih dogodkov,
 • pomagali pri razvijanju in upravljanju komunikacijskih kanalov projekta in 
 • drugo.

Poleg omenjenega bodo prostovoljci imeli možnost seznanitve s/z:

 • delovanjem inštituta (namenom, cilji, organizacijo, izvajanjem osnovnih dejavnosti, populacijo, kadrovsko strukturo, projektnim delom, idr.) na lokalni in državni ravni,
 • podrobnejšim delom in nalogami svojega mentorja ter ostalih sodelavcev in
 • temeljnimi oblikami individualnega in skupinskega dela.