Kaj je identiteta

Eva Krebl
14 oktobra, 2022

Identiteta je celovito organizirano pojmovanje sebe od drugih različnega posameznika. Vključuje vrednote, cilje, prepričanja, kontinuiranost in socialno vznemirjenost, kar pomeni, da je pojmovanje sebe podobno ampak ne popolnoma enako pojmovanju, ki ga imamo posamezniki o drugih. Ko govorimo o preoblikovanju identitete je ključen psihološki proces, v katerem se posameznik  opredeljuje glede tega, kdo je in kateri cilji in usmeritve so pomembne za njegovo življenje v prihodnosti in tudi glede tega, kako bo svoje cilje uresničil. Identiteta se do konca razvije nekje do obdobja mladostništva, med 11. in 12. letom starosti.

Oblikovanje identitete ni enostaven proces, saj vključuje razvite sociokognitivne in spoznavne sposobnosti, samostojnost ter socialne izkušnje. Posameznik preizkuša različne vloge in odkriva kdo in kaj je ter izbere tisto, ki mu najbolj ustreza. Odgovarja na vprašanje katera vloga je tista, ki mu najbolj ustreza in odraža njegov pravi jaz. Identiteta, ki jo izoblikuje mladostnik ima potencial za nadaljnje spreminjanje in dopolnjevanje. Marcia (1980) je opredelil štiri identitetne položaje, ki so sestavljeni iz dveh elementov, in sicer iz krize – to je obdobje v katerem posameznik raziskuje, preizkuša različne možnosti in tehta med različnimi odločitvami ter opredelitve – gre za posameznikovo investicijo v neko dejavnost ali sistem prepričanj, opredeljenost za nek cilj, vrednote. 

Razpršen identitetni položaj

V tem obdobju se mladostnik sreča s krizo, vendar ni v njej in se za nič ne opredeli. Mladostnik je neopredeljen in ga opredelitev ne zanima. Ta identitetni položaj je značilen za zgodnje mladostništvo. Ne traja dolgo in po navadi gre za normativni proces razvoja.

Privzeti identitetni položaj

Mladostnik je v tem položaju opredeljen z določenimi vrednotami in življenjskimi cilji, ki si jih mladostniki niso izbrali sami, temveč so jih za njih oblikovale pomembne osebe v njihovem življenju. Mladostnik v tem identitetnem položaju nima priložnosti raziskovati in ne dvomi v pravilnost odločitev drugih. 

Odloženi identitetni položaj

Predstavlja obdobje identitetne krize, v kateri se posameznik še ni ali pa se je le delno opredelil glede izbire pomembnih področij v svojem življenju. To je obdobje v katerem posameznik tehta in preizkuša različne življenjske možnosti, ki najbolj ustrezajo njemu ter tudi družbenemu okolju. Mladostnik v tem času ugotavlja, kaj hoče v življenju, katere cilje bi rad dosegel, zakaj in kako jih bo uresničil. Razmišlja in preizkuša različne vloge ter išče informacije. Rad bi se opredelil, a še nima zadovoljivih odgovorov na vprašanja, ki ga zanimajo. Svoje mnenje in vedenje zato pogosto spreminja.

Doseženi identitetni položaj

Razvije se iz odloženega identitetnega položaja in sledi krizi. Mladostnik preizkuša različne vloge in zbira podatke, na podlagi katerih se bo odločal, kaj mu ustreza in kaj ne, ter se sam opredeli za življenjske cilje in vrednote. Njegovi cilji glede sedanjosti in prihodnosti so sedaj že jasno izoblikovani.

Razvoj identitete poteka na različnih življenjskih področij in ni nujno, da med posameznimi področji ali znotraj njih poteka skladno. Posamezniki se najprej identificirajo na podlagi spola, telesnih značilnost, socialnih veščin, pripadnosti socialnim skupinam, osebnostnih značilnostih, psihosocialne prilagojenosti, vrednot in življenjskih filozofij.

Eva Krebl

Eva je študentka Biopsihologije. V njeni glavi se vsakodnevno rodi toliko misli, da mora nujno vzeti svinčnik, list in spiti požirek dobrega črnega čaja ter vse to spraviti na papir. Takrat se zanjo ustavi čas. Zato je čisto na mestu, da je vodja našega projekta “Resnične zgodbe” in, da sodeluje pri pripravi prispevkov za blog v sklopu uredništva. Najbolj jo zanima področje klinične psihologije in nevroznanosti. V prostem času pa si rada vzame trenutek za ljudi, dobro knjigo, sprehod v naravi in poslušanje ptičjega petja.

Morda vas bo zanimalo tudi: 

Premagovanje odlašanja

Premagovanje odlašanja

Včasih čakamo na pravi čas, na koncu pa nam ga zmanjka. - Regina Sirois Kaj je odlašanje?Odlašanje...