RAZISKOVALNI CENTRI

V sklopu Psihološkega raziskovalnega inštituta delujejo naslednji raziskovalni centri: Center za raziskovanje duševnega zdravja, Center za raziskovanje čuječnosti in Center za raziskovanje demence. Namen raziskovalnih centrov je izvajanje raziskovalne dejavnosti, ki je usmerjena na več področij delovanja inštituta. V okviru raziskovalne dejavnosti potekajo različni raziskovalni projekti, s katerimi sodelujemo na seminarjih, konferencah in kongresih v Sloveniji in tujini. Psihološki raziskovalni inštitut vsako študijsko leto razpisuje tri prosta mesta za opravljanje praktičnega usposabljanja  v sklopu raziskovalnih centrov inštituta.

RAZISKOVALNI CENTRI

Center za raziskovanje duševnega zdravja

Središče za raziskave povezane z duševnih zdravjem kot neločljivim delom celotnega zdravja posameznika.

Center za raziskovanje čuječnosti

Središče za raziskave povezane s čuječnostjo kot učinkovitega pristopa za izboljšanje duševnega zdravja.

Center za raziskovanje demence

Središče za raziskave povezane z demenco s ciljem prepoznavanja in razumevanja temeljnih nevropsiholoških procesov.