CENTER ZA RAZISKOVANJE DEMENCE

Center za raziskovanje demence deluje v sklopu Psihološkega raziskovalnega inštituta od leta 2019. Center je središče za raziskave povezane z demenco, pri katerih se posebej osredotočamo na:

  • prepoznavanje in razumevanje nevroloških in psiholoških procesov, ki povzročajo demenco,
  • preučevanje dejavnikov, ki vplivajo na bolezen,
  • iskanje načinov za izboljšanje diagnostike in zdravljenja,
  • nudenje podpore osebam z demenco, njihovim svojcem in skrbnikom ter
  • izobraževanje strokovnjakov, ki so v stiku z obolelimi.

V okviru centra za raziskovanje demence sodelujemo s podjetjem Geron XYZ katerega ustanoviteljica in direktorica je naša zunanja sodelavka in strokovnjakinja za gerontologijo Apolonija Rajh. 

Dejavnosti centra

grafika (8)

Svetovanje osebam s kognitivnimi in
motoričnimi težavami in
njihovim svojcem

Svetovanje je namenjeno osebam s kognitivnim upadom in poslabšanjem motoričnih zaznav, osebam, ki jim je bila diagnosticirana demenca, svojcem oseb z omenjenimi težavami ter osebam s sumom.

seniors-talking-each-other (1)

Delavnice za ohranjanje telesne
in miselne vitalnosti
v poznih letih

Delavnice so posebej primerne za varovance domov za starejše, društva starejših in upokojencev in na splošno za vse starejše osebe, ki želijo delovati preventivno, ali svojce, ki želijo pomagati osebam z demenco.

Publikacije
centra za raziskovanje
demence

Z izdajanjem publikacij želimo ponuditi znanje in orodja tako za preventivo kot kurativo obolelim, njihovim svojcem ter strokovnjakom. Vsebina izdanih publikacij temelji na raziskovalnem delu centra.